Z kamery rovnou do cloudu

WEBOVÝ KLIENT

Přehledný WEBový klient umožňuje sledovat vaše kamery on-line a stejně tak procházet historii záznamu.

ORGANIZACE KAMER DO SKUPIN

Veškeré uživatelské kamery lze jednoduše uspořádat do skupin, například podle geografického umístění, apod.

EXPORTY ZÁZNAMU

Záznamy ze svých kamer můžete jednoduše exportovat do souboru AVI, archivu ZIP či služby YouTube.

KALENDÁŘ

Funkce kalendáře vám umožňuje vyhledat požadovaný okamžik. Už žádné nekonečné procházení záznamu.

SPOLEHLIVÁ DETEKCE POHYBU

Precizní algoritmy pro detekci pohybu v obraze.

CHYTRÁ ČASOVÁ OSA

Zvýrazněné okamžiky na časové ose pomáhají při vyhledávání mimořádných událostí.

SLEDUJTE PIXEE TV V AKCI

Video

Cenová kalkulačka

  • 1
  • 640 × 480 (SD/VGA)
  • 1 den
  • 1
  • CZK
    • USD

Tato konfigurace Vás bude stát:

Kč 0.00 denně

měsíčně Kč 0.00 / uvedené ceny jsou včetně DPH
pro zřízení služby můžete použít jednoduchý způsob online plateb.
Nebo si zdarma vyzkoušet demo provoz.

Snadná a rychlá aktivace služby

Po krátké registraci se stáváte uživatelem systému Pixee TV.
Bez zbytečných průtahů a díky připsanému bonusu ve výši 500Kč máte možnost otestovat veškeré vlastnosti systému.

Vítejte ve světě cctv (Cloud Circuit Television)

Nejčastější dotazy

Jaké jsou vyžadovány parametry připojení k síti Internet?

K této otázce je možné přistupovat ve dvou rovinách.

První je připojení klientské aplikace prostřednictvím webového prohlížeče.

Zde jsou nároky totožné jako pro standardní webové stránky.

Klientská aplikace dokonce disponuje mechanismem, který optimalizuje přehrávač videozáznamů, respektive jeho požadavky na kvalitu obrazu tak, aby vždy zajistil plynulé přehrávání videa.

Druhou možností pak je připojení objektu, ve kterém je instalován kamerový systém. Obecně lze říci, že čím kvalitnější obraz přenášíme, tím je přenos náročnější na šířku pásma, nebo chcete-li na rychlost připojení. U typické aplikace se 4 SD kamerami systém dobře pracuje už při 2Mb připojení k Internetu. Dále je nutné si uvědomit, že data se vždy přenáší směrem do Internetu.

Z tohoto důvodu kamerový systém neovlivňuje vaši běžnou práci, kdy využíváte přesně opačný směr.

Od svého poskytovatele mám jen jednu reálnou IP adresu, co mám dělat?

Většina současných poskytovatelů dává uživatelům k dispozici více než jednu reálnou IP adresu, např. k připojení rodinného domu, jen velmi neochotně. Důvodem je zejména bezpečnost, případně nedostatek IP adres. Pro tento případ je důležité nastavit na vašem routeru tzv. portforwarding, což je způsob, jak převádět reálnou IP adresu a specifický IP port na privátní IP adresu a port uvnitř lokální sítě. Doporučujeme se proto obrátit na technickou podporu vašeho poskytovatele Internetu a požádat jej o nastavení portforwardingu.

Obrátit se můžete také na pracovníky naší technické podpory, kteří vám pomohou tento zásah vyjednat.

Jaké jsou podporované formáty obrazu?

V současné době systém podporuje formáty obrazu JPG a MJPEG získané prostřednictvím HTTP(S), nebo FTP protokolů. Zpracováváme jenom celé snímky z důvodu zachování detailu a kvality obrazu. Většina současných IP kamer tuto možnost podporuje a požadovanou URL najdete v dokumentaci, na internetu, nebo u vašeho prodejce HW.

Dalšími formáty, které budou do budoucna podporovány, jsou zejména RTSP proudy s kódováním H.264, MPEG-4 a MJPEG, které jsou sice méně náročné na přenosové pásmo, ale trpí tzv. ztrátou detailu díky ztrátové kompresi videa a systémem tzv. klíčových snímků.

Jak mohu ovlivnit velikost snímků a tím i cenu?

Ano, velikost snímků představuje klíčový parametr, od nehož se odvíjí mnohé, včetně ceny za službu. Vše v podstatě závisí na požadavcích zákazníka a míře detailů, které požaduje. Základním parametrem je volba velikosti obrázků, kterou reprezentuje typicky rozlišení. Například rozlišení SD (Standard Definition) podporuje snímky až do velikosti 64kB, rozlišení HD (High Definition) pak do 150kB. Poměr a velikost stran zde nehrají roli!

V náročných světelných podmínkách se může stát, že výsledný snímek tento limit na krátký okamžik překročí a systém takový snímek odmítne přijmout.

V tomto případě doporučujeme snížit kvalitu o několik procent, což nebude mít na kvalitu obrazu zásadní vliv, vy se však pohodlněji „vejdete“ do stanovených limitů. Ne všechny kamery ovšem snižování kvality podporují.

Co znamená volba kvality v přehrávači?

S ohledem na kvalitu připojení vašeho počítače do sítě Internet můžete buďto nechat webového klienta, aby sám volil vhodnou kvalitu obrazu při zobrazování záběru z vašich kamer (režim „Automaticky“), nebo si ji nastavit ručně. Při ručním nastavení se může stát, že kvalita vašeho připojení nemusí stačit, což se projeví sníženou snímkovou frekvencí jednotlivých záběrů.

Nastavení klientské aplikace NEMÁ žádný vliv na kvalitu pořizovaného záznamu - ten je vždy shodný s originálem.

Jedná se tedy o ovlivnění kvality pouze při přehrávání.

Když budu mít ve skupině značné množství kamer, nebude to příliš zatěžovat moje internetové připojení?

Přehrávání náhledů ve skupinách je řešeno tak, aby se obnovovaly pouze ty, které vidí uživatel. Na tento fakt má vliv zejména volba rozložení náhledů (grid), pozice posuvníku, velikost okna apod.

Odpověď na vaši otázku tedy zní:
Ne, skupiny se značným množstvím kamer nebudou zatěžovat vaše internetové připojení více než běžné skupiny.

V přehrávači jsou patrné chybějící bloky záznamu, co to znamená?

V případě, že vaše kamery nebyly z jakýchkoliv důvodů dostupné, na časové ose přehrávače se to projeví tak, že interval, kdy nebylo možné pořizovat záznam, je vyznačen šedým šrafováním a nelze do něj kliknout myší. Takto může uživatel zjistit poruchu linky např. v době, kdy byl v zaměstnání.

Stejným šrafováním se projeví i blokování snímků systémem, pokud překročí maximální velikost snímku nastavenou v konfiguraci kamery.

K čemu slouží deviation grafy?

Tzv. deviation graf najdete v dolní části okna přehrávače – v místě, kde se nachází časová osa.

Systém disponuje nástrojem, který analyzuje příchozí data z kamer a jejich rozdíly vizualizuje pomocí hustotního barevného grafu.

Takto je možné například zjistit, kdy nastala nějaká mimořádná událost, kdy byl zaznamenán pohyb v obraze apod.

Jak postupovat v případě, kdy má mít k jedné kameře přístup více uživatelů?

Pokud nastane situace, kdy má mít k jedné nebo více kamerám (například k celé skupině kamer), přístup více než jeden uživatel, není vhodné zadávat stejnou URL kamery u každého uživatele zvlášť.

Kromě zvýšených nákladů na provoz služby tento způsob generuje i vyšší zátěž na transportní síť, která připojení kamery či kamer zajišťuje.

Využijte proto tzv. sdílení kamer buďto jednotlivě, nebo v celé skupině (viz. instruktážní video).Kontakt

Chcete nezávaznou konzultaci?

Připravíme pro vás nejvhodnější řešení na míru!

Kontaktujte naše specialisty:

info@pixee.tv